بانك اطلاعات بيماريها

پزشكان دندانپزشكان و..

داروخانه ها

بيمارستانها

درمانگاه ها

پاراكلنيك

تجهيزات پزشكي

پزشكان مقيم خارج

مقالات

Case Report

محاسبه طول عمر

گياهان دارويي

تغذيه و رژيم درماني

قد و  وزن  نرمال

واكسيناسيون

طب ورزشي و دوپينگ

بيماري هاي روز

قوانين و تعرفه هاي پزشكي

گالري عكس واطلسها

آمار حياتي وشاخصهاي بهداشتي  ايران

كنگره هاي جهاني پزشكي

همايشهاي پزشكي ايران

نمايشگاههاي پزشكي

بازآموزي

بيمه هاي درماني

سايتهاي پزشكي

نرم افزارهاي پزشكي

دانشگاههاي علوم پزشكي

انجمنهاي علمي پزشكي

روش پيگيري بيماريها

مقدار-راه تجويز ؛  تهيه نگهداري و حمل واكسن

پايگاه اطلاع رساني پزشكان ايران

تامين و ذخيره واكسن :اغلب واكسن ها  نياز به نگهداري در يخچال جهت خنك نگهداشتن و جابجائي دقيق دارند تا موثر واقع شوند ، چنانچه ملزومات زنجيره سرد ناكافي باشد ، اجراكنندگان بايد از تسهيلات سردخانه كافي در كشور ، قبل از حمل واكسن مطمئن باشند ، در طي شرائط اضطراري پيشنهاد ميگردد كه كليه واكسن هاي وارداتي و حتي آنهائي كه مربوط به آژانسهاي داوطلبان ميباشد تحت نظر دولت ذخيره و نگهداري گردند . تصميم گيري در مورد سياست هاي ايمن سازي بايد فقط در سطح ملي انجام گرفته و موسسات دواطلب نبايد دراين زمينه خاص تصميم گيري نمايند و خط مشي مطلوب آن است كه اين سياست به عنوان بخشي از طرح پيشگيري از حوادث منظور گردد.

 واكسن سه گانه ضد ديفتري و كزاز و سياه سرفه رادر 2+تا6+ درجه سانتي گراد و دور از نور نگهداري مي نمايند اين واكسن نبايد يخ بزند زيرا در اثر يخ زدن و باز شدن  تزريق واكسن ايجاد واكنشهاي شديد و مزاحم خواهد نمود.

انواع واكسنها-مقدار-راه تجويز-شرايط نگهداري

نام  واكسن

ماهيت

مقدار و راه تجويز

شرايط نگهداري در محل واكسيناسيون

 

سه گانه

توكسوئيد كزاز-توكسوئيد ديفتري و باكتري كشته شده سياه سرفه

0.5 ميلي ليتر ، تزريق عضلاني

8-0 درجه (طبقه فوقاني يخچال

دوگانه

توكسوئيد كزاز و توكسوئيد ديفتري (خردسالان و بزرگسالان)

0.5 > ML   تزريق عضلاني

8-0 درجه ( طبقه فوقاني يخچال)

كزاز

توكسوئيد كزاز

******

*******

 

ب.ث.ژ

باسيل كالمت و گرن

0.5  ML داخل جلدي تا 1 سالگي 0.1 كليه سنين

طبقه فوقاني يخچال

سرخك

ويروس زنده ضعيف شده

0.5  ML زير جلدي

*******

فلج اطفال

ويروس سه گانه زنده ضعيف شده

قطره خوراكي

*******

 

 

 

 

 

هپاتيت  B

آنتي ژن سطحي ويروس

كودك زير 10 سال 0.5 ml  كودك بالاي 10 سال 1ml در ماهيچه دلتوئيد

*************

 

بازگشت به صفحه اول واكسيناسيون

 
 

 

عضویت رایگان در خبرنامه پزشکی Nedstat Basic - Free web site statistics ارتباط با مدیر سایت  

     Copyright © 2000-2010 irteb All right reserved