بانك اطلاعات بيماريها

پزشكان دندانپزشكان و..

داروخانه ها

بيمارستانها

درمانگاه ها

پاراكلنيك

تجهيزات پزشكي

پزشكان مقيم خارج

مقالات

Case Report

محاسبه طول عمر

گياهان دارويي

تغذيه و رژيم درماني

قد و  وزن  نرمال

واكسيناسيون

طب ورزشي و دوپينگ

بيماري هاي روز

قوانين و تعرفه هاي پزشكي

گالري عكس واطلسها

آمار حياتي وشاخصهاي بهداشتي  ايران

كنگره هاي جهاني پزشكي

همايشهاي پزشكي ايران

نمايشگاههاي پزشكي

بازآموزي

بيمه هاي درماني

سايتهاي پزشكي

نرم افزارهاي پزشكي

دانشگاههاي علوم پزشكي

انجمنهاي علمي پزشكي

روش پيگيري بيماريها

واكسن سه گانه

پايگاه اطلاع رساني پزشكان ايران

واكسن سه گانه ضد ديفتري كزاز و سياه سرفه

تركيب : اين واكسنها محتوي محلولهاي تصفيه و تغليظ شده توكسوئيد هاي ديفتري و كزاز هستند كه پس از اختلاط با پيكره باكتري گشته سياه سرفه بر فسفات آلو مينيوم در حال توليد جذب شده اند . تيو مرسال به عنوان ماده نگه دارنده به نسبت يك در ده هزلر به محصول اضافه شده است . استفاده از فسفات آلومينيوم بدان جهت است كه با تاخير جذب واكسن در بدن قدرت ايمني زايي آن افزونتر مي شود . هر دز واكسن در حجم 5/ ميلي ليتر محتوي مواد زير است :

نوكسوئيد ديفتري            15 واحد فلوكولان
توكسوئيد كزاز                 10 واحد فلوكولان
واكسن ضد سياه سرفه     4 واحد بين المللي محافظت كننده
فسفات آلو مينيوم ( بر مبناي يون فلز )3/ تا 6/ ميلي گرم
نيومر سال                       1 %  
موارد استعمال :
واكسن سه گانه را براي ايمن سازي نوزادان و كودكان بين سنين 6 هفته اي تا 4 سالگي به مصرف مي رسانند .
موارد عدم استعمال :
 به كودكان تب دار يا مبتلا به بيماريهاي حاد تا رفع تب و بيماري واكسن سه گانه ضد ديفتري – كزاز و سياه سرفه تزريق نمي شود . همچنين اين واكسن براي كودكاني كه سابقه بيماريهاي مزمن چركي ، ناراحتيهاي عصبي، تشنج ، ضايعات مغزي و يا سابقه خانوادگي بيماريهاي عصبي را دارند تجويز نمي گردد . در هر يك از اين موارد ، پزشك متخصص بيماريهاي كودكان بايد شخصاً تصميم به استفاده از واكسن را بگيرد .
روش استفاده :
قبل از مصرف شيشه واكسن را خوب تكان دهيد تا واكسن كاملاً يكنواخت گردد . براي ايجاد ايمني اساسي و پايه اي سه تزريق نيم ميلي ليتري به فاصله 4تا 8 هفته انجام مي گيرد و چهارمين تزريق يك سال بعد صورت مي پذيرد . از تزريقهاي ياد آور 5 سال يك بار از واكسن توام ضد ديفتري كزاز خردسالان يا بزرگسالان ، بسته به سن شخص لستفاده به عمل مي آيد .
عوارض جانبي:  با تزريق اين واكسن قرمزي ، سفتي ، تورم و يا بثورات پوستي همراه با تب كه معمولاً زود گذر هستند مشاهده مي شود . در موارد نادري ناراحتيهاي كليوي به دنبال تزريق اين واكسن ديده شده است . همچنين نلراحتيهاي مغزي قابل توجهي كه ناشي از تزريق جزء سياه سرفه اين واكسن سه گانه است به ندرت ذكر شده ، اگر ناراحتي عصبي ويا تشنجي كودك ظرف 2 روز پس از تزريق مشاهده شود ، نشان ايجاد ناراحتي به علت واكسن سياه سرفه است در اين صورت دنباله ايمن سازي را با واكسنهاي دو گانه ضد ديفتري ، كزاز خردسالان يا بزرگسالان بسته به سن شخص ادامه مي دهند و به اين كودك ديگر واكسن سياه سرفه نبايد تزريق شود .
بايستي همواره آدرنالين يك در هزار در دسترس تزريق كنندگان باشد تا اگر عارضه آنافيلاكسي پيش آمد بلافاصله به مصرف برسد .
روش نگهداري:  واكسن سه گانه ضد ديفتري و كزاز و سياه سرفه رادر 2+تا6+ درجه سانتي گراد و دور از نور نگهداري مي نمايند اين واكسن نبايد يخ بزند زيرا در اثر يخ زدن و باز شدن ، تزريق واكسن ايجاد واكنشهاي شديد و مزاحم خواهد نمود.
بسته بندي: واكسن سه گانه معمولاً در جعبه هاي محتوي سه آمپول 5/ ميلي ليتري و يا در شيشه هاي 5 تا 10 ميلي ليتري عرضه مي گردد .
 
 

 

عضویت رایگان در خبرنامه پزشکی Nedstat Basic - Free web site statistics ارتباط با مدیر سایت  

     Copyright © 2000-2010 irteb All right reserved