بانك اطلاعات بيماريها

پزشكان دندانپزشكان و..

داروخانه ها

بيمارستانها

درمانگاه ها

پاراكلنيك

تجهيزات پزشكي

پزشكان مقيم خارج

مقالات

Case Report

محاسبه طول عمر

گياهان دارويي

تغذيه و رژيم درماني

قد و  وزن  نرمال

واكسيناسيون

طب ورزشي و دوپينگ

بيماري هاي روز

قوانين و تعرفه هاي پزشكي

گالري عكس واطلسها

آمار حياتي وشاخصهاي بهداشتي  ايران

كنگره هاي جهاني پزشكي

همايشهاي پزشكي ايران

نمايشگاههاي پزشكي

بازآموزي

بيمه هاي درماني

سايتهاي پزشكي

نرم افزارهاي پزشكي

دانشگاههاي علوم پزشكي

انجمنهاي علمي پزشكي

روش پيگيري بيماريها

واكسنهاي استنشاقي

پايگاه اطلاع رساني پزشكان ايران

تجويز واكسنهاي استنشاقي از طريق بيني ، خصوصا در مورد بيماريهاي ويروسي تنفسي و نيز ويروس سرخك توسعه يافته است . نيز واكسن خوراكي حصبهو واكسن روتاويروس عليه اسهالهاي ويروسي از اين گروه مي باشند . اين واكسنها مثل ويروس تخفيف حدت يافته پوليو كه از راه خوراكي تجويز مي گردد ، ميتواند پادتنهاي موضعي را در محل ورود تحريك نمايند
 

بازگشت به صفحه اول واكسيناسيون

 

عضویت رایگان در خبرنامه پزشکی Nedstat Basic - Free web site statistics ارتباط با مدیر سایت  

     Copyright © 2000-2010 irteb All right reserved