بانك اطلاعات بيماريها

پزشكان دندانپزشكان و..

داروخانه ها

بيمارستانها

درمانگاه ها

پاراكلنيك

تجهيزات پزشكي

پزشكان مقيم خارج

مقالات

Case Report

محاسبه طول عمر

گياهان دارويي

تغذيه و رژيم درماني

قد و  وزن  نرمال

واكسيناسيون

طب ورزشي و دوپينگ

بيماري هاي روز

قوانين و تعرفه هاي پزشكي

گالري عكس واطلسها

آمار حياتي وشاخصهاي بهداشتي  ايران

كنگره هاي جهاني پزشكي

همايشهاي پزشكي ايران

نمايشگاههاي پزشكي

بازآموزي

بيمه هاي درماني

سايتهاي پزشكي

نرم افزارهاي پزشكي

دانشگاههاي علوم پزشكي

انجمنهاي علمي پزشكي

روش پيگيري بيماريها

چگونگي تشكيل آنتي بادي ها

پايگاه اطلاع رساني پزشكان ايران


چگونگي تشكيل پادتنها
به دنبال تزريق يك واكسن براي اولين بار و پس از گذشت يك دوره تاخيري متفاوت، منجر به توليد مقداركمي از پادتنها مي شود. تماس بعدي با همان پادگن موجب پاسخي سريع و قويتر خواهد شد كه به واكنشهاي خاطرهاي مشهور است و از طريق ياخته هاي حساس كه حافظه پادگني خود را حفظ نموده اند تامين مي گردد.
الف )پاسخ اوليه
پاسخهاي اوليه به مواردي اطلاق مي گردد كه پس از اولين تزريق واكسن مشاهده مي گرددو برخلاف پاسخهاي ثانويه است كه پس از تكرار تزريق تظاهر مي نمايد. به طور اختصار ، پس از اولين واكسن سه مرحله متاميز وجود دارد :
1) دوره تاخيري كه حد فاصل بين زمان تزريق و ظهور پادتنهاي سرمي است . اين مدت از 24 ساعت تا دو هفته متغير مي باشد و به تكامل سيستم ايمني فرد، و نيز طبيعت، شكل و مقدار پادگن بكار رفته ارتباط دارد .
2) مرحله آزمايش
به محض گذز از مرحله تاخيري ، ميزان پادتن بطور تصاعدي افزايش مي يابد و پس از يك مرحله متغير كه بين 4 روز تا 4 هفته است به حد اكثر مي رسد . اين مدت بطور تقريب براي توكسوئيد ديفتري و كزاز 3 هفته و در مورد واكسنهاي ميكروبي 2هفته مي باشد.توليد پادتنهاي I gM مقدم بر پادتنهاي  I gG است .
 عيار پادتن ممكن است براي مدتي در حد اكثر باشد، چند روزي بطور ثابت و از آن پس كاهش مي يابد ، ابتدا سريع و بعداً به آرامي. زمان كاهش متغير است و بستگي به ميزان توليد پادتنها از نظر كمي و كيفي و تجزيه آنها دارد . ايمونو گلولينهاي A و M سريعتر از IgG كاهش مي يابند.
ب)پاسخ ثانويه
عرضه مجدد پادگن پس از گذشت مدت مناسبي از زمان ، موجب بروز پاسخ ثانويه مي گردد كه با تظاهر سريع پادتنهاي اختصاصي و خصوصاً افزايش IgG همراه است . ميزان پادتن ظرف چند روز به حداكثر مي رسد . اين افزايش تصاعدي است، ولي با سرعت بيشتر ، ودر حاليكه مرحله كاهش طولاني تر است . همچنين ،در صورتي كه دومين تزريق قبل از زايل شدن پادتنهاي حاصل از تزريق اوليه انجام مي پذيرد، ابتدا با كاهش موقت پادتن، وسپس با يك افزايش بيشتر روبرو خواهيم بود.
 اگر مقدار پادتن موجود در سرم هنوز در سطح بالايي باشد ،موجب خنثي كردن پادگن تزريق شده مي گردد . اين بدان معناست كه تجويز دومين پادگن در صورتي كه بافاصله اندكي از تزريق اوليهانجام پذيرد ، غيرموثر خواهد بود ، زيرا پادتنهاي موجود در سرم اگر در غلظت بالايي باشند موجب اضمحال پادگن مي گردند . معمولا دوام پادتنها طولاني و گاهي مادام العمر است .
 

بازگشت به صفحه اول واكسيناسيون

 

 

عضویت رایگان در خبرنامه پزشکی Nedstat Basic - Free web site statistics ارتباط با مدیر سایت  

     Copyright © 2000-2010 irteb All right reserved