بانك اطلاعات بيماريها

پزشكان دندانپزشكان و..

داروخانه ها

بيمارستانها

درمانگاه ها

پاراكلنيك

تجهيزات پزشكي

پزشكان مقيم خارج

مقالات

Case Report

محاسبه طول عمر

گياهان دارويي

تغذيه و رژيم درماني

قد و  وزن  نرمال

واكسيناسيون

طب ورزشي و دوپينگ

بيماري هاي روز

قوانين و تعرفه هاي پزشكي

گالري عكس واطلسها

آمار حياتي وشاخصهاي بهداشتي  ايران

كنگره هاي جهاني پزشكي

همايشهاي پزشكي ايران

نمايشگاههاي پزشكي

بازآموزي

بيمه هاي درماني

سايتهاي پزشكي

نرم افزارهاي پزشكي

دانشگاههاي علوم پزشكي

انجمنهاي علمي پزشكي

روش پيگيري بيماريها

مدارك مورد نياز جهت طرح موضوع انتقال سرمايه داروخانه

 دركميسيون قانوني ماده 201
-   
تصوير پروانه تاسيس داروخانه ( درصورتي كه تاكنون ارسال نشده باشد )
2-
درخواست انتقال سرمايه و ابطال مجوز و پروانه تاسيس داروخانه توسط موسس داروخانه ( طبق فرم پيوست )
3-
   
تصوير صفحه اول شناسنامه متقاضي و درصورت داشتن توضيحات ، تصوير صفحه آخر
4-
   
تصويركارت پايان خدمت يا معافيت از خدمت يا گواهي اشتغال به خدمت وظيفه متقاضي
5-
   
تصوير مدرك تحصيلي متقاضي
6-
   
تعهدنامه محضري متقاضي تاسيس داروخانه ( طبق فرم پيوست )
7-
   
فرم تكميل شده شماره 4 ( طبق فرم پيوست )

لازم به ذكر است تا زمان صدور راي كميسيون قانوني ماده 20 مبني بر موافقت با انتقال سرمايه داروخانه ، اشراف موسس قبلير امور جاري داروخانه الزامي است و پذيرش مسئوليت فني درداروخانه هاي ديگر توسط مشاراليه وفق مقررات نمي باشد 0

بازگشت به صفحه اصلي قوانين و تعرفه هاي پزشكي

 

عضویت رایگان در خبرنامه پزشکی Nedstat Basic - Free web site statistics ارتباط با مدیر سایت  

     Copyright © 2000-2010 irteb All right reserved