بانك اطلاعات بيماريها

پزشكان دندانپزشكان و..

داروخانه ها

بيمارستانها

درمانگاه ها

پاراكلنيك

تجهيزات پزشكي

پزشكان مقيم خارج

مقالات

Case Report

محاسبه طول عمر

گياهان دارويي

تغذيه و رژيم درماني

قد و  وزن  نرمال

واكسيناسيون

طب ورزشي و دوپينگ

بيماري هاي روز

قوانين و تعرفه هاي پزشكي

گالري عكس واطلسها

آمار حياتي وشاخصهاي بهداشتي  ايران

كنگره هاي جهاني پزشكي

همايشهاي پزشكي ايران

نمايشگاههاي پزشكي

بازآموزي

بيمه هاي درماني

سايتهاي پزشكي

نرم افزارهاي پزشكي

دانشگاههاي علوم پزشكي

انجمنهاي علمي پزشكي

روش پيگيري بيماريها

 مدارك لازم جهت انتقال محل داروخانه


1-
    
تقاضاي كتبي موسس
2-
    
گزارش كارشناسي بازديد مرحله اول از محل معرفي شده ( طبق فرم پيوست )
3-
    
صورتجلسه كميسيون سه نفره دانشگاه

پس از تائيد مراتب فوق از سوي دانشگاه علوم پزشكي ، دانشگاه موظف است با اخذ تصوير مالكيت يا اجاره نامه محل به نام موسس ( با عنايت به بخشنامه شماره 25798/62/5 /د مورخ 15/8/79 اداره كل نظارت بر امور دارو ) و انجام بازديد كارشناسي مرحله دوم ازمحل داروخانه ( طبق فرم پيوست ) ، نسبت به ابطال پروانه هاي قبلي و صدور پروانه تاسيس و مسئوليت فني جديد طبق بندهاي (د) و (و) اقدام نموده و ضمن ارسال تصوير پروانه هاي صادره ، موضوع را به اطلاع اداره كل نظارت بر امور دارو برساند0

تذكر: چنانچه موضوع انتقال محل داروخانه مشمول تبصره هاي 2 و 3 ماده 18 آئين نامه داروخانه ها باشد ، لازم است با ارسال مدارك زير، موضوع بدوا جهت بررسي و اعلام نظر به اداره كل نظارت برامور دارو منعكس گردد ( بديهي است تا قبل از پاسخ اداره كل نظارت بر امور دارو ، انتقال محل داروخانه وفق مقررات نبوده و مسئوليت آن به عهده دانشگاه مربوطه خواهد بود ) :
1
-    
گزارش كارشناسي بازديد مرحله اول از محل معرفي شده ( طبق فرم پيوست )
2-
    
اعلام تعداد مطب فعال درفاصله 50 متري داروخانه يا داروخانه هاي داير در حريم قانوني محل معرفي شده
3-
    
صورتجلسه كميسيون سه نفره دانشگاه مبني بر موافقت با موضوع
4-
 
اعلام تعداد ميانگين ماهانه نسخ بيمه داروخانه يا داروخانه هاي فعال داير در حريم قانوني محل مورد نظر و نيز ساير داروخانه هاي محل ( طبق فرم پيوست ).( درشهرهاي داراي كمتر از ده باب داروخانه، اعلام آمار نسخ كليه داروخانه هاي داير و درشهرهاي داراي ده باب داروخانه و بيشتر ، صرفا اعلام آمار نسخ داروخانه هاي داير در فاصله يك كيلومتري محل مورد تقاضا براساس مسير عابر پياده و عرف محل الزامي است )

بازگشت به صفحه اصلي قوانين و تعرفه هاي پزشكي

 

عضویت رایگان در خبرنامه پزشکی Nedstat Basic - Free web site statistics ارتباط با مدیر سایت  

     Copyright © 2000-2010 irteb All right reserved