بانك اطلاعات بيماريها

پزشكان دندانپزشكان و..

داروخانه ها

بيمارستانها

درمانگاه ها

پاراكلنيك

تجهيزات پزشكي

پزشكان مقيم خارج

مقالات

Case Report

محاسبه طول عمر

گياهان دارويي

تغذيه و رژيم درماني

قد و  وزن  نرمال

واكسيناسيون

طب ورزشي و دوپينگ

بيماري هاي روز

قوانين و تعرفه هاي پزشكي

گالري عكس واطلسها

آمار حياتي وشاخصهاي بهداشتي  ايران

كنگره هاي جهاني پزشكي

همايشهاي پزشكي ايران

نمايشگاههاي پزشكي

بازآموزي

بيمه هاي درماني

سايتهاي پزشكي

نرم افزارهاي پزشكي

دانشگاههاي علوم پزشكي

انجمنهاي علمي پزشكي

روش پيگيري بيماريها

آيين نامه جديد معاينه و معافيت پزشكي و جدول بيماريهاي مشمولان نظام وظيفه

 

اين آئين نامه در اجراي تبصره يك ماده 39 قانون خدمت وظيفه عمومي در 48 ماده و يك پيوست (49 بندي مربوط به بيماريهاي پدر مشمول) در سال 1380 در ستاد كل نيروهاي مسلح بازنگري و به تصويب وزيران بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، كشور، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح رسيده است و  بعنوان جايگزين آئين نامه مصوب سال 1375 قابل اجرا است.

میزان ودیعه جدید برای خروج از کشور بعنوان زیارت یا بازدید مشمولان نظام وظیفه

لیست دانشگاههای مجاز منتخب برای انجام مربوط به خروج موقت دانشجويان از كشور

برای دریافت فرم مربوط به خروج موقت دانشجويان مشمول اینجا را کلیک کنید

 

عضویت رایگان در خبرنامه پزشکی Nedstat Basic - Free web site statistics ارتباط با مدیر سایت  

     Copyright © 2000-2010 irteb All right reserved