بانك اطلاعات بيماريها

پزشكان دندانپزشكان و..

داروخانه ها

بيمارستانها

درمانگاه ها

پاراكلنيك

تجهيزات پزشكي

پزشكان مقيم خارج

مقالات

Case Report

محاسبه طول عمر

گياهان دارويي

تغذيه و رژيم درماني

قد و  وزن  نرمال

واكسيناسيون

طب ورزشي و دوپينگ

بيماري هاي روز

قوانين و تعرفه هاي پزشكي

گالري عكس واطلسها

آمار حياتي وشاخصهاي بهداشتي  ايران

كنگره هاي جهاني پزشكي

همايشهاي پزشكي ايران

نمايشگاههاي پزشكي

بازآموزي

بيمه هاي درماني

سايتهاي پزشكي

نرم افزارهاي پزشكي

دانشگاههاي علوم پزشكي

انجمنهاي علمي پزشكي

روش پيگيري بيماريها

آيين نامه جديد معاينه و معافيت پزشكي و جدول بيماريهاي مشمولان نظام وظيفه

توجه : هنگام  اشاره به مورد بيماري شماره ماده ، بند و بخش مربوطه را به خاطر بسپارد

بخش چهاردهم: بيماريهاي گوش و حلق و بيني

ماده 42: مشمولان مبتلاء به بيماريهاي گوش و حلق و بيني با توجه به نوع بيماري كه به آن مبتلاء مي باشند از معافيت هاي مندرج در هر بند به شرح زير استفاده خواهند نمود.

بند 1ـ كاهش شنوايي يكطرفه بطوري كه معدل آن در فركانس هاي چهارگانه (512ـ1024ـ2048ـ4096) بيش از 80 دسي بل باشد معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 2ـ كاهش شنوايي يكطرفه اگر در فركانس هاي چهارگانه بين 50 تا 80 دسي بل باشد خدمات غير رزمي.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 3ـ كاهش شنوايي هر دو گوش بطوري كه معدل كاهش شنوايي در فركانس هاي چهارگانه در يك گوش بالاي 25 دسي بل و در گوش ديگر بالاي 50 دسي بل باشد معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 4ـ كاهش شنوايي هر دو گوش در فركانس هاي چهارگانه بين 25 تا 50 دسي بل خدمات غير رزمي.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 5ـ كري و لالي معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 6ـ فقدان كامل مادرزادي يا اكتسابي لاله گوش يكطرفه يا دو طرفه معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 7ـ آترزي يا انسداد مجراي گوش خارجي در تمام طول مجرا يا قسمتي از آن معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 8ـ عفونت مزمن گوش مياني كه سبب ايجاد پوليپ يا ضايعه در ناحيه شراپنل و يا استئيت و كولستئاتوم نمايد يكطرفه يا دو طرفه معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 9ـ عمل جراحي راديكال ماستوئيدكتومي معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 10ـ عفونت مزمن گوش مياني يا ترشح چركي و پارگي پرده تمپان در صورتي كه از نظر راديولوژي تراكم استخواني يا اسكلروز ناشي از عكس العمل عفونت موجود باشد و يا همراه با كاهش شنوايي دو طرفه بيش از سي و پنج دسي بل در هر گوش باشد:

الف) در موارد دو طرفه معاف دائم.

ب) يكطرفه خدمات غير رزمي.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 11ـ عفونت مزمن گوش مياني با ترشح چركي يك گوش كه همراه با تراكم استخواني يا اسكلروز ناشي از عفونت باشد در صورتي كه با پارگي پرده گوش سمت ديگر همراه باشد (حتي بدون وجود تراكم استخواني) معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 12ـ فلج عصب صورتي در اثر التهابات قديمي گوش با شكستگي استخوان روشه يا به علت عمل جراحي گوش معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 13ـ فلج كامل عصب مقاوم به درمان به هر علتي (علل ناشناخته، بلز، سندروم رامس هانت و غيره) كه حداقل شش ماه از شروع آن گذشته باشد معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 14ـ لايبرنتيت هاي چركي (باكتريال) كه همراه با نيستاكموس واضح و علائم پاراكلينيك ثابت شده در بيمارستانهاي نيروهاي مسلح باشد معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 15ـ بيماري و سندروم در صورتي كه با آزمايشات پاركلينيك در بيمارستانهاي نيروهاي مسلح تاييد شود معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 16ـ عوارض مادرزادي يا عفوني در بيني، كام، لب و حلق كه توليد اختلالات شديد تنفسي، صوتي، گوارشي نموده باشد و با كراهت منظر ايجاد كرده باشد در صورتي كه قابل درمان نباشد معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 17ـ شكستگي هاي قديمي بيني همراه با اختلالات تنفسي شديد و يا تغيير شكل شديد ظاهري صورت كه نياز به عمل جراحي زيبايي داشته باشد معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 18ـ رينيت اتروفيك همراه با كروت متعفن (بيماري اوزن) معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 19ـ آنژيوفيبروم نازوفارلگس معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 20ـ سينوزيت هاي توام (پان سينوزيت) مزمن معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 21ـ پوليپوزبيني:

الف) در صورتي كه دوطرفه باشد معاف دائم.

ب) در صورت يكطرفه خدمات غير رزمي.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 22ـ تومورهاي ميكسد غده بناگوشي و يا تحت فكي عمل شده و يا عمل نشده (به شرط ثبوت در بيمارستانهاي نيروهاي مسلح) معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 23ـ لارنژيت هاي مزمن كه توليد اختلالات شديد و دائمي صوتي يا تنفسي نمايد معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 24ـ بيماريهاي مادرزادي، عفوني، ضربه اي و يا تومورهاي حنجره كه توليد اختلالات شديد و دائمي نمايد معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 25ـ تومورهاي گلوموس ژوگولر، آنژيومهاي وسيع در نقاط مختلف گوش و حلق و بيني، حفره و فضاي دهان، زبان، فكين، سينوسهاي صورت و منضمات اعضاي فوق معاف دائم.


--------------------------------------------------------------------------------

بند 26ـ فلج تارهاي صوتي دو طرفه و يا يك طرفه با بيش از شش ماه سابقه معاف دائم.

بازگشت به صفحه اصلي ليست بيماريها

 

 

عضویت رایگان در خبرنامه پزشکی Nedstat Basic - Free web site statistics ارتباط با مدیر سایت  

     Copyright © 2000-2010 irteb All right reserved