بانك اطلاعات بيماريها

پزشكان دندانپزشكان و..

داروخانه ها

بيمارستانها

درمانگاه ها

پاراكلنيك

تجهيزات پزشكي

پزشكان مقيم خارج

مقالات

Case Report

محاسبه طول عمر

گياهان دارويي

تغذيه و رژيم درماني

قد و  وزن  نرمال

واكسيناسيون

طب ورزشي و دوپينگ

بيماري هاي روز

قوانين و تعرفه هاي پزشكي

گالري عكس واطلسها

آمار حياتي وشاخصهاي بهداشتي  ايران

كنگره هاي جهاني پزشكي

همايشهاي پزشكي ايران

نمايشگاههاي پزشكي

بازآموزي

بيمه هاي درماني

سايتهاي پزشكي

نرم افزارهاي پزشكي

دانشگاههاي علوم پزشكي

انجمنهاي علمي پزشكي

روش پيگيري بيماريها

 

گياهان دارويي و داروهاي گياهي

 

* داروهاي گياهي رسمي در ايران ( فارماكوپه )

* بانك اطلاعات خواص دارويي و خصوصيات اقليمي و نام علمي  گياهان دارويي (فارسي ) 

* نسخه گياهي براي  بيماريها ( نسخه عطارباشي) مشاهده درمان گياهي بيماريهاي مورد نظر

* اصول كلي در استفاده از داروهاي گياهي  ؛ اندازه ها و مقادير و طرز تهيه و آماده كردن داروهاي گياهي  و  گياهان دارويي  براي استفاده 

* منابع و كتابها و مقالات مرجع داروهاي گياهي  و گياهان دارويي

 

 

   

Nedstat Basic - Free web site statistics

   

Copyright ©2000-2008 irteb All rights reserved