تعرفه خدمات دندانپزشكي

پايگاه اطلاع رساني پزشكان ايران

کد بین الملی

نوع خدمت : خدمات  دندانپزشکی

دندانپزشک عمومی (ریال)

متخصص ترمیمی و زیبایی(ریال)

  ترمیم یک سطحی آمالگام    
  ترمیم یک سطحی نوری و سلف    
  ترمیم دو سطحی آمالگام    
  ترمیم دو سطحی نوری و سلف    
  ترمیم سه سطحی آمالگام    
  ترمیم سه سطحی  نوری و سلف    
  ترمیم چهار سطحی آمالگام    
  ترمیم چهار سطحی نوری و سلف    
  ترمیم پنج سطحی آمالگام    
  ترمیم کلاس پنج آمالگام    
  ترمیم کلا سپنج نوری و سلف    
  پین داخل کانال    
  پین عاجی    
  پلاک ارتدنسی با احتاسب هزینه لابراتورا    
  ارتدنسی ثابت یک فک    
  ارتدنسی ثابت هر دو فک    

پروتز

کد بین الملی

نوع خدمت : پروتز

دندانپزشک عمومی (ریال)

متخصص پروتزهای دندانی

  دست کامل دندان ( بدون قیمت دندان ) 1000000 1450000
  نیم دست دندان 550000 700000
  پلاک کرم کبالت هر فک 600000 800000
  پارسیل آکریلی هر فک 400000 550000
  تعمیر پروتز شکسته 60000 90000
  ریلاین هر فک 100000 140000
  پست ریختگی قدامی هر واحد 90000 130000
  پست ریختگی خلفی هر واحد 110000 165000
  کروان ( روکش ) فلزی و سرامیک هر واحد 250000 370000

خدمات دندانپزشکی اطفال

کد بین الملی

نوع خدمت : خدمات دندانپزشکی اطفال

دندانپزشک عمومی (ریال)

متخصص کودکان

  درآوردن یک دندان قدامی    
  درآوردن یک دندان خلفی    
  پروفیلاکسی + فلوراید تراپی هر فک    
  ترمیم یک سطحی آمالگام    
  ترمیم دو سطحی آمالگام    
  ترمیم سه سطحی آمالگام    
  فیشور سیلانت    
  ترمیم سلف و نوری و PRR    
  پالپوتومی    
  پالپکتومی قدامی    
  پالپکتومی خلفی    
  SSC    
   فضا نگهدار ثابت یکطرفه    
  فضا  نگهدار ثابت دو طرفه    
  درناژ آبسه    
  پلاک ارتدنسی    
  تعویض پلاک    
  فضا نگهدار فانکشال    
  اسپیلت هر دست    

جراحی در بخش خصوصي

کد بین الملی

نوع خدمت : جراحی در بخش خصوصی

دندانپزشک عمومی (ریال)

متخصص تجراحی فک و دهان

  درآوردن یک دندان قدامی    
  درآوردن یک دندان خلفی    
  درآوردن دندان عقل معمولی    
  درآوردن ریشه باقیمانده در نسج نرمه ( بدون فلپ)    
  درآوردن ریشه باقیمانده در نسج سخت ( فلپ + بخیه +رادیوگرافی )    
  درآوردن دندان نهفته در نسج سخت ( فلپ ، فرزاژ ، بخیه ، رادیوگرافی )    
  درمان استیت ( درای ساکت )    
  اسپیلینت دندانها با آچ بار    
  باز کردن آبسه دهان    
  آلوئوپلاستی 1/2 فک    
  فرنکتومی    
  برداشتن تومروهای نسج نرم    
  جا انداختن در رفتگی مفصل    
  دیستال وج    
  جراحی تومورهای کوچک داخل استخوان    
  عمیق کردن و ستیبول 1/2 فک    
  درمان شکستگی فک به روش بسته    
  افزایش طول تاج بیش از دو دندان    
  افزایش طول تاج تا دو دندان    

جراحی لثه

کد بین الملی

نوع خدمت : جراحی لثه

دندانپزشک عمومی (ریال)

متخصص پریو

  جرمیگری و برساژ هر دو فک    
  دیستال وج    
  ژینژپوکتومی    
  فلپ1/3 فک    
  فلپ 1/2 فک    
  جراحی لثه ( فلپ 1/2فک + آلوئوپلاستی )    
  جراحی لثه ( فلپ 1/2 فک + آلوئوپلاستی )    
  افزایش طول تاج تا دو دندان    
  افزایش طول تاج بیش از دو دندان    
  پیوند لثه    
  قطع ریشه    
  فرنکتومی    
  فیبروتومی 1/4 فک    
  اکسپوز کردن تاج دندان نهفته    

رادیولوژی

کد بین الملی

نوع خدمت : رادیولوژِی

دندانپزشک عمومی (ریال)

متخصص پریو

  رادیو گرافی پری آپیکال و بایت وینگ    
  رادیوگرافی اکلورال    
  رادیوگرافی OPG    

بازگشت به صفحه اصلي قوانين وتعرفه هاي پزشكي

   

Nedstat Basic - Free web site statistics

   

Copyright ©2000-2008 irteb!  All rights reserved