واحد تغذیه و رژیم درمانی پایگاه اطلاع رسانی پزشکان ایران

برای دریافت برنامه رژیم درمانی  لازم است مبلغ 100,000 ریال معادل ده هزار تومان

 به صورت کارت به کارت و یا واریز به حساب  به شماره کارت یا حساب زیر واریز نمایید

و یا از روش سریع پرداخت آنلاین استفاده نمایید

این کار توسط کلیه دستگاههای  خودپرداز تمامی بانکهای سراسر کشور یا دستگاههای pos فروشگاهها نیز امکان پذیر است

شماره کارت                        6219861000039106    

شماره حساب بانک سامان      1  46130  800  9301      

به نام عطاری

پس از واریز وجه , شماره تراکنش انجام شده را جهت ثبت در فرم مخصوص سایت حفظ کنید

بازگشت به صفحه ارسال فرم درخواست برنامه تغذیه و رژیم درمانی