بانك اطلاعات بيماريها

پزشكان دندانپزشكان و..

داروخانه ها

بيمارستانها

درمانگاه ها

پاراكلنيك

تجهيزات پزشكي

پزشكان مقيم خارج

مقالات

Case Report

محاسبه طول عمر

گياهان دارويي

تغذيه و رژيم درماني

قد و  وزن  نرمال

واكسيناسيون

طب ورزشي و دوپينگ

بيماري هاي روز

قوانين و تعرفه هاي پزشكي

گالري عكس واطلسها

آمار حياتي وشاخصهاي بهداشتي  ايران

كنگره هاي جهاني پزشكي

همايشهاي پزشكي ايران

نمايشگاههاي پزشكي

بازآموزي

بيمه هاي درماني

سايتهاي پزشكي

نرم افزارهاي پزشكي

دانشگاههاي علوم پزشكي

انجمنهاي علمي پزشكي

روش پيگيري بيماريها

انجمن های علمی و تخصصی ایران

پایگاه اطلاع رسانی پزشکان ایران

 

انجمن : جامعه پزشکان متخصص داخلي ايران

رئيس انجمن : دکتر ايرج خسرونيا                         دبير انجمن :

آدرس : خيابان طالقاني غربي-خ سرپرست-ساختمان شماره 2 سازمان نظام پرشکي اتاق 207         

تلفن :8969740

فكس :8969740                                                        

 

  انجمن : پزشکي هسته اي ايران

رئيس انجمن : دکتر محسن ساغري                    دبير انجمن :

آدرس : انتهاي خ کارگر شمالي بيمارستان شريعتي مرکز تحقيقات پزشکي هسته اي         

تلفن :4-633333

فكس :8026905                                         Email:rinm@hbi.or.ir

 

انجمن : پيوند اعضاء ايران

رئيس انجمن : دکتر ايرج فاضل                      دبير انجمن :

آدرس : خ پاسداران چهارراه پاسداران خ مغان ميدان حسين آباد خيابان شهيد وفا منش کوي گيتي پ 4         

تلفن :2937811-

فكس :2938131                                                        

 

انجمن : تغذيه ايران

رئيس انجمن : دکتر فريدون سياسي              دبير انجمن :

آدرس : خ وليعصر نرسيده به چهارراه چمران شماره 1547 انستيتو تغذيه ايران ساختمان کتابخانه         

تلفن :2045123

فكس :2045123                                         ata-ins@yaho.com 

 

انجمن : جراحان ارتوپدي ايران

رئيس انجمن : دکتر عزيز احمدي                  دبير انجمن :دکتر محمد مولوي

آدرس : بلوار کشاورز روبروي بيمارستان ساسان ساختمان شماره78 طبقه 1-کدپستي14166         

تلفن :8966583

فكس :8966583                                         www.Iranoa.org               

 

انجمن : جراحان اطفال ايران

رئيس انجمن : دکتر ولي الله محرابي                     دبير انجمن :

آدرس : بلوار ميرداماد- جنب پمپ بنزين- پ 177-کدپستي1919913961         

تلفن :66 -2265663 و2227330

فكس :2271119                                         Email:nassiri@iums.ac.ir

 

 

انجمن ها

 

 

عضویت رایگان در خبرنامه پزشکی Nedstat Basic - Free web site statistics ارتباط با مدیر سایت  

     Copyright © 2000-2010 irteb All right reserved