بانك اطلاعات بيماريها

پزشكان دندانپزشكان و..

داروخانه ها

بيمارستانها

درمانگاه ها

پاراكلنيك

تجهيزات پزشكي

پزشكان مقيم خارج

مقالات

Case Report

محاسبه طول عمر

گياهان دارويي

تغذيه و رژيم درماني

قد و  وزن  نرمال

واكسيناسيون

طب ورزشي و دوپينگ

بيماري هاي روز

قوانين و تعرفه هاي پزشكي

گالري عكس واطلسها

آمار حياتي وشاخصهاي بهداشتي  ايران

كنگره هاي جهاني پزشكي

همايشهاي پزشكي ايران

نمايشگاههاي پزشكي

بازآموزي

بيمه هاي درماني

سايتهاي پزشكي

نرم افزارهاي پزشكي

دانشگاههاي علوم پزشكي

انجمنهاي علمي پزشكي

روش پيگيري بيماريها

انجمن های علمی و تخصصی ایران

پایگاه اطلاع رسانی پزشکان ایران

 

 انجمن : فيزيک پزشکي ايران

رئيس انجمن : دکتر محمد علي عقابيان              دبير انجمن :

آدرس : دانشگاه ع پ تهران دانشکده پزشکي گروه فيزيک پزشکي   

تلفن :6466383-8972241

فكس :6438630                         Email:Iamp@sina.tums.ac.ir               

 

انجمن : فيزيولوژي و فارماکولوژي

رئيس انجمن : دکتر فرشته معتمدي                  دبير انجمن :

آدرس : اوين -دانشگاه ع پ شهيد بهشتي دانشکده پزشکي گروه فارماکولوژي

تلفن :2414131-6-2141434-45

فكس :2402154                                         WWW.yanoor.org/irspp    

 

انجمن : طب فيزيکي وتوانبخشي ايران

رئيس انجمن : دکتر بهروز توانا                        دبير انجمن :

آدرس : خ فاطمي غربي خ ش اعتمادزاده-دانشگاه ع پ ارتش-بيمارستان501-بخش طب فيزيکي         

تلفن :8961122

فكس :8961122                                                        

 

انجمن : طب کار ايران

رئيس انجمن : دکتر سيداکبر شريفيان                  دبير انجمن :

آدرس : دانشگاه ع پ تهران دانشکده پزشکي گروه طب کار

تلفن :6405588-6112301

فكس :6405588       

 

انجمن : کتابداري و اطلاع رساني علوم پزشکي

رئيس انجمن : دکتر فوزيه شکوه اميري                  دبير انجمن :

آدرس : خ وليعصر بالاتر از ميدان ونک دانشکده مديريت و اطلاع رساني         

تلفن :6922544

فكس :6424109                                                        

 

 انجمن : جمعيت مامايي ايران

رئيس انجمن : دکتر نجمه تهرانيان      دبير انجمن :خانم سيده طاهره ميرمولايي

آدرس : خيابان طالقاني غربي-خ سرپرست-سازمان نظام پزشکي ساختمان شماره 2 اتاق 203         

تلفن :8978573

فكس :8978573          

 

 

انجمن ها

 

 

عضویت رایگان در خبرنامه پزشکی Nedstat Basic - Free web site statistics ارتباط با مدیر سایت  

     Copyright © 2000-2010 irteb All right reserved