بانك اطلاعات بيماريها

پزشكان دندانپزشكان و..

داروخانه ها

بيمارستانها

درمانگاه ها

پاراكلنيك

تجهيزات پزشكي

پزشكان مقيم خارج

مقالات

Case Report

محاسبه طول عمر

گياهان دارويي

تغذيه و رژيم درماني

قد و  وزن  نرمال

واكسيناسيون

طب ورزشي و دوپينگ

بيماري هاي روز

قوانين و تعرفه هاي پزشكي

گالري عكس واطلسها

آمار حياتي وشاخصهاي بهداشتي  ايران

كنگره هاي جهاني پزشكي

همايشهاي پزشكي ايران

نمايشگاههاي پزشكي

بازآموزي

بيمه هاي درماني

سايتهاي پزشكي

نرم افزارهاي پزشكي

دانشگاههاي علوم پزشكي

انجمنهاي علمي پزشكي

روش پيگيري بيماريها

 

تصاوير موسسات و مراكز پزشكي ايران

پايگاه اطلاع رساني پزشكان ايران

 

تصويرشماره4

مركزمطالعات سلولي و ملكولي دانشگاه علوم پزشكي ايران

تصوير شماره 3

كتابخانه مركزي شماره 1دانشگاه علوم پزشكي  ايران

 

تصوير شماره 2

كتابخانه مركزي شماره 1دانشگاه علوم پزشكي  ايران

تصويرشماره 1

دانشگاه علوم پزشكي ايران

تصويرشماره 8

آزمايشگاه  دانشكده پرستاري دانشگاه علوم پزشكي ايران

تصويرشماره  7 

سالن تشريح  دانشكده پزشكي  دانشگاه علوم پزشكي ايران

تصويرشماره6

آزمايشگاه فارماكولوژي دانشگاه علوم پزشكي ايران

تصويرشماره 5

مركزهمايشهاي فوق برنامه دانشگاه علوم پزشكي ايران

تصوير شماره  12

دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي ايران

 

تصوير شماره  11

دانشكده مديريت و اطلاع رساني  دانشگاه علوم پزشكي ايران

 

تصوير شماره  10

دانشكده پزشكي  دانشگاه علوم پزشكي ايران

تصويرشماره  9

جراحي مغز و اعصاب بيمارستان حضرت رسول تهران

تصوير شماره  16 

بيمارستان حضرت رسول  تهران

 

تصوير شماره  15

دانشكده توانبخشي دانشگاه علوم پزشكي ايران

تصوير شماره  14

دانشكده پيراپزشكي  دانشگاه علوم پزشكي ايران

تصوير شماره  13

دانشكده پيراپزشكي  دانشگاه علوم پزشكي ايران

 

تصويرشماره 20

   دانشگاه علوم پزشكي همدان

تصويرشماره 19

دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

تصويرشماره 18

ليزردرماني   بيمارستان حضرت رسول تهران

تصويرشماره 17

سازمان مركزي دانشگاه علوم پزشكي ايران

تصوير شماره 24

دانشگاه علوم پزشكي همدان

تصويرشماره 23

دانشگاه علوم پزشكي شيراز

تصوير شماره 22

دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

تصوير شماره21

دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

تصوير شماره 28

دانشگاه علوم پزشكي مشهد

تصويرشماره 27

اتاق عمل بيمارستان قائم مشهد

تصوير شماره 26

بيمارستان امام رضا مشهد

تصوير شماره 25

دانشگاه علوم پزشكي همدان

تصوير شماره 32

دانشگاه علوم پزشكي تبريز

تصوير شماره 31

دانشگاه علوم پزشكي تبريز

تصوير شماره 30

دانشگاه علوم پزشكي تبريز

تصوير شماره 29

دانشگاه علوم پزشكي تبريز

 

بازگشت به صفحه اصلي

 

 

عضویت رایگان در خبرنامه پزشکی Nedstat Basic - Free web site statistics ارتباط با مدیر سایت  

     Copyright © 2000-2010 irteb All right reserved