بانك اطلاعات بيماريها

پزشكان دندانپزشكان و..

داروخانه ها

بيمارستانها

درمانگاه ها

پاراكلنيك

تجهيزات پزشكي

پزشكان مقيم خارج

مقالات

Case Report

محاسبه طول عمر

گياهان دارويي

تغذيه و رژيم درماني

قد و  وزن  نرمال

واكسيناسيون

طب ورزشي و دوپينگ

بيماري هاي روز

قوانين و تعرفه هاي پزشكي

گالري عكس واطلسها

آمار حياتي وشاخصهاي بهداشتي  ايران

كنگره هاي جهاني پزشكي

همايشهاي پزشكي ايران

نمايشگاههاي پزشكي

بازآموزي

بيمه هاي درماني

سايتهاي پزشكي

نرم افزارهاي پزشكي

دانشگاههاي علوم پزشكي

انجمنهاي علمي پزشكي

روش پيگيري بيماريها

 

اطلس رنگي بيماريها

پايگاه اطلاع رساني پزشكان ايران

 

 • Infectious Myocarditisميوكارديت عفوني قلب
 • Interstitial Lung Diseasesبيماري اينترستيسيل ريه
 • Intertrigo درماتيت
 • Intestinal Ischemiaايسكمي روده اي
 • Intestinal Obstructionانسداد روده
 • Intraductal Papilloma پاپيلم داخل مجرا
 • Intraocular Foreign Body جسم خارجي در چشم
 • Kaposi's Sarcomaكاپوسي ساركوما
 • Keloidاسكار زخم و سوختگي
 • Kidney Cancerسرطان كليه
 • Kidney Cystsكيست كليه
 • Kidney Infectionعفونت كليه
 • Kidney Stonesسنگ كليه
 • Leprosyجذام
 • Leukoplakia لكوپلاكي  - تغييرات پيش سرطاني در سيگاريها
 • Liceشپش
 • Livedo Reticularis تغييرات پوستي در ليودو رتيكولاريس
 • Liver Cancerسرطان كبد
 • Liver Cystكيست كبد
 • Lumbar Spinal Stenosis تنگي كانال نخاعي كمر
 • Lung Abscessآبسه ريه
 • Lung Cancerسرطان ريه
 • Lung Infectionعفونت ريه
 • Lung Inflammationالتهاب ريه
 • Male Infertilityعقيمي مردان
 • Malignant Melanomaملانوم بدخيم
 • Mallory-Weiss Syndromeسندرم مالوري - ويس
 • Measlesسرخك
 • Metastatic Cancerسرطان متاستاتيك
 • Middle Ear Infectionعفونت گوش مياني
 • Mitral Regurgitationنارسايي دريچه ميترال قلب
 • Mitral Stenosisتنگي  دريچه ميترال قلب
 • Molar Pregnancy حاملگي  - مولار
 • Molluscum Contagiosumمولوسكوم  تناسلي
 • Mouth Cancersسرطان دهان
 • Mumpsاوريون
 • Mycosis Fungoidesعفونت قارچي
 • Myocardial Infarctionسكته قلبي
 • Nasal Congestionگرفتگي بيني
 • Nasal Polyps   پوليپ بيني 
 • Nephrolithiasisسنگ ادراري
 • OEعفونت مجراي خارجي گوش
 • OMعفونت گوش مياني
 • Oral Cancersسرطان هاي دهان
 • Oral Candidiasis عفونت كانديدايي دهان
 • Osteoporosis پوكي استخوان
 • Otitis Externaعفونت گوش خارجي
 • Otitis Mediaعفونت گوش مياني
 • Ovarian Cancerسرطان  تخمدان
 • Overflow Incontinenceبي اختياري  ناشي از سر ريز شدن
 • Pancreatic Cancerسرطان لوزالمعده
 • Pancreatic Pseudocyst كيست كاذب پانكراس
 • Pancreatitis Acuteپانكراتيت حاد
 • Pancreatitis Chronic پانكراتيت مزمن
 • Patent Ductus Arteriosus باز ماندن مجراي شرياني درنوزاد
 • PCسرطان  لوزالمعده
 • Pemphigus پمفيگوس
 • Pericarditisالتهاب پرده دور قلب
 • Pimples آكنه پوسچولار
 • Pink Eye چشم صورتي 
 • Pituitary Disorders بيماريهاي هيپوفيز
 • Pityriasis Roseaبثورات روزه آسه
 • Pleurisyالتهاب  پرده جنب
 • Pneumoniaعفونت ريه
 • Pneumothoraxپارگي ريه
 • Pressure Soresزخم فشاري
 • Primary Syphilisسيفيليس اوليه
 • Prostate Cancerسرطان پروستات
 • Psoriasisپسوريازيس
 • Pulmonary Emboliآمبولي ريوي
 • Pulmonary Tuberculosisسل ريوي
 • Pulmonary Valve Regurgitationنارسايي دريچه ريوي  قلب
 • Pulmonary Valve Stenosisتنگي دريچه ريوي  قلب
 • Pustular Psoriasisپسوريازيس چركي
 • Pyelonephritis عفونت كليه
 • Pyloric Stenosisتنگي دريچه پيلور معده
 • Quit Smokingترك سيگار
 • Rectal Cancerسرطان ركتوم
 • Red Eyeچشم قرمز
 • Renal Artery Stenosisتنگي شريان كليوي
 • Renal Cell Carcinomaسرطان سلولهاي كليوي
 • Retinal Vein Thrombosisترومبوز وريدهاي شبكيه چشم
 • Rosaceaروزه آسه
 • Scabiesگال
 • Sclerodermaاسكلرودرمي
 • Sebaceous Cystكيست چربي
 • Second Degree Burnسوختگي درجه دو
 • Secondary Syphilisسيفليس درجه دو
 • Serous Otitis Mediaاوتيت سروز مياني
 • Skin Abscessآبسه پوست
 • Spleen Problemsمشكلات طحال
 • Spondylolisthesisاسپونديوليستزيس
 • Stomach Cancerسرطان  معده
 • Strep Throat گلودرد   چركي
 • Streptococcal Pharyngitisفارنژيت استرپتوكوكي
 • Stress Urinary Incontinenceبي اختياري عصبي ادرار
 • Stye گل مژه
 • Subacute Subdural Hematomaخونريزي  زير شامه اي  تحت حاد مغز
 • Subarachnoid Hemorrhageخونريزي  ساب آراكنوييد مغز
 • Swimmer's Earمشكلات گوش  شناگران
 • Systemic Lupus Erythematosusلوپوس منتشر
 • TBسل
 • TCCسرطان  مثانه
 • Testicular Cancerسرطان بيضه
 • Testicular Torsionپيچ خوردگي بيضه
 • Third Degree Burnسوختگي درجه سه
 • Thromboangiitis Obliteransترومبوآنژين ابليتران
 • Thrushبرفك
 • Thyroid Cancerسرطان تيروييد
 • Thyroid Cystكيست تيروييد
 • Thyroiditisالتهاب تيروييد
 • Tinea Capitis قارچ  سر
 • Tinea Corporisقارچ بدن
 • Tinea Crurisقارچ بين رانها
 • Tinea Pedis قارچ پا
 • Tinea Versicolorقارچ سينه
 • TRنارسايي دريچه سه لتي قلب
 • Tricuspid Valve Insufficiencyنارسايي دريچه سه لتي قلب
 • Tricuspid Valve Regurgitationنارسايي دريچه سه لتي قلب
 • Tricuspid Valve Stenosisتنگي دريچه سه لتي قلب
 • TSتنگي دريچه سه لتي قلب
 • Tuberculosis سل
 • Tuberculosis of Skinسل پوستي
 • Tubo-ovarian Abscess آبسه لوله هاي تخمدان
 • Ulcerative Colitisكوليت اولسروز
 • Upper GI Bleedingخونريزي گوارشي - قسمت فوقاني
 • Upper Urinary Tract Infectionعفونت مجاري ادراري فوقاني
 • Urinary Tract Infectionعفونت مجاري ادراري
 • Urologic Cancerسرطان سيستم ادراري
 • Urticariaآلرژي  - اورتيكاريا
 • Uterine Fibroidsفيبروز رحم
 • Uterine Prolapseپرولاپس رحم
 • Vaginal Cancerسرطان مهبل
 • Varicella-Zoster Virusويروس آبله مرغان
 • Varicose Veinsوريدهاي واريسي
 • Ventricular Septal Defectنقص ديواره بين دو بطن قلب
 • Vitiligoپيسي
 • Wartsزگيل
 •  

  بازگشت به صفحه اصلي

   

   

  عضویت رایگان در خبرنامه پزشکی Nedstat Basic - Free web site statistics ارتباط با مدیر سایت  

       Copyright © 2000-2010 irteb All right reserved