بانك اطلاعات بيماريها

پزشكان دندانپزشكان و..

داروخانه ها

بيمارستانها

درمانگاه ها

پاراكلنيك

تجهيزات پزشكي

پزشكان مقيم خارج

مقالات

Case Report

محاسبه طول عمر

گياهان دارويي

تغذيه و رژيم درماني

قد و  وزن  نرمال

واكسيناسيون

طب ورزشي و دوپينگ

بيماري هاي روز

قوانين و تعرفه هاي پزشكي

گالري عكس واطلسها

آمار حياتي وشاخصهاي بهداشتي  ايران

كنگره هاي جهاني پزشكي

همايشهاي پزشكي ايران

نمايشگاههاي پزشكي

بازآموزي

بيمه هاي درماني

سايتهاي پزشكي

نرم افزارهاي پزشكي

دانشگاههاي علوم پزشكي

انجمنهاي علمي پزشكي

روش پيگيري بيماريها

پرداخت كامل هزينه درمان مصدومان حوادث رانندگي

پايگاه اطلاع رساني پزشكان ايران

 

بر اساس تفاهم نامه وزيران بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و امور اقتصادي و دارايي، نخستين بار پس از انقلاب اسلامي هزينه درمان مصدومان حوادث رانندگي با همكاري نزديك شركت هاي بيمه بازرگاني و سازمان بيمه خدمات درماني به طور كامل پرداخت خواهد شد.

در زمان وزارت دکتر پزشکیان بر مسند وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، در جلسه ای با حضور مهدي كرباسيان قائم مقام وزارت امور اقتصادي و دارايي ، دكتر عبدالناصر همتي رئيس كل بيمه مركزي ايران، قائم مقام مدير عامل سازمان تامين اجتماعي در امور درمان و مديران عامل سازمان بيمه خدمات درماني و نيروهاي مسلح و بيمه هاي بازرگاني تشكيل شد دستورالعمل نهايي چگونگي پرداخت هزينه درمان مصدومان تصادفات رانندگي بر اساس قوانين بيمه اجباري شخص ثالث و بيمه همگاني خدمات درماني تصويب و ابلاغ شد.

بر اساس اين تفاهم نامه سازمان بيمه خدمات درماني هزينه درمان همه مصدومان تحت پوشش خود را بر اساس ضوابط و مقررات و پس از كسر فرانشيز به بيمارستان پرداخت مي كند. چنانچه هزينه درمان بيمه شده در تعهد بيمه شخص ثالث قرار گيرد، اسناد درماني و ساير مدارك لازم تحويل شركت بيمه بازرگاني صادر كننده بيمه نامه شخص ثالث مي شود تا شركت ياد شده براي استرداد هزينه ها اقدام كند.

اين دستور العمل تاكيد مي كند: افرادي كه تاكنون تحت پوشش هيچ       بيمه اي نبوده و از فرودین 1381 به بعد تحت پوشش اين سازمان قرار گرفته و بيمه نامه (كارت بيمه) دريافت كرده اند (بيمه شدگان خويش فرماي شهري) مشمول همين مقررات هستند و در صورت بروز مصدوميت ناشي از تصادفات رانندگي در مورد اين اشخاص نيز عيناً مطابق ساير بيمه شدگان عمل   مي شود.

بر اساس اين مصوبه مرجع پرداخت هزينه ها از سوي سازمان هاي بيمه گر بازرگاني يا بيمه گر پايه در           وضعيت هاي زير خواهد بود:

1. مقصر حادثه، بيمه نامه شخص ثالث معتبر داشته باشد و مصدوم برابر قانون بيمه شخص ثالث، ثالث تلقي شود.

 2. مقصر حادثه، بيمه نامه شخص ثالث معتبر نداشته يا متواري شده باشد اما مصدوم ثالث تلقي شود.

3. مصدوم ثالث تلقي نشود.

بر اساس اين دستور العمل اگر وضعيت دوم شامل مصدوم شود و وي بيمه درمان پايه داشته باشد بيمه گر پايه هزينه درمان را خواهد پرداخت و تفاوت تعهدات سازمان هاي بيمه گر پايه و فرانشيز را صندوق تامين خسارت هاي بدني پرداخت خواهد كرد. چنانچه مصدوم بيمه درمان پايه نيز نداشته باشد برابر اين دستورالعمل تحت پوشش بيمه خدمات درماني محسوب و مشابه ساير بيمه شدگان زير پوشش رفتار خواهد شد.

در وضعيت سوم نيز هزينه هاي درمان را برابر ضوابط، سازمان بيمه گر پايه وي به بيمارستان پرداخت خواهد كرد و حتي اگر زير پوشش هيچ بيمه اي نباشد بيمه خدمات درماني محسوب مي شود.

سازمان بيمه خدمات درماني هزينه درمان همه مصدومان تحت پوشش خود به غير از فرانشيز را به بيمارستان پرداخت مي كند و سازمان اين هزينه ها را از وزارت بهداشت،  درمان و آموزش پزشكي دريافت خواهد كرد. همچنين در تمامي مواردي كه هزينه بيمه شدگان سازمان بر عهده بيمه شخص ثالث قرار گيرد، هزينه درمان بيمه شده مصدوم برابر مقررات به بيمارستان پرداخت مي شود.

بر همين اساس كليه بيمارستان ها مكلف شده اند كه در خصوص مصدومان بستري شده ظرف پنج روز موضوع را به نزديك ترين شعبه اي  كه بيمه بازرگاني معرفي كرده اعلام كنند.

بازگشت به صفحه اصلي  بيمه هاي درماني

 

عضویت رایگان در خبرنامه پزشکی Nedstat Basic - Free web site statistics ارتباط با مدیر سایت  

     Copyright © 2000-2010 irteb All right reserved